Over ons

Inleiding

Taskforce Liberty vzw werd in het voorjaar van 2016 opgericht door Rudi Eertmans, Camiel Reijnders en Dirk Thielens speciaal met de doelstelling om historisch militair materieel uit de tweede wereldoorlog te restaureren en te beschermen.
Directe aanleiding voor de oprichting waren een aantal contacten met het Koninklijk Legermuseum over een aantal voertuigen die ze in het reserve hebben staan en waar ze niet meteen een aanwending of oplossing voor hadden.

De vzw Taskforce Liberty heeft als doelstellingen:

– Het uitbeelden van een levend museum met als onderwerp wereldoorlog twee, meer bepaald het leven van soldaten van geallieerde legers en   burgers  tijdens die periode. Dit gebeurt door middel van figuranten die hiervoor de kledij uit die tijd aantrekken en die daarvoor ook materialen uit die tijd gebruiken;
– Meewerken aan educatieve evenementen, films, documentaires, tentoonstellingen, historische evocaties met als onderwerp wo2 of varianten er op;
– Verzamelen en restaureren van voertuigen uit wo2;
– Verzamelen van uniformen en materieel uit wo2;
– Restaureren van erfgoed;
– De vereniging is een non-politieke organisatie. Uniformen, wapens en gebruiksvoorwerpen worden enkel gebruikt voor het uitbeelden van geschiedkundige thema’s en geven geenszins blijk van een politiek standpunt of een overtuiging;
– De activiteiten dienen enkel de voorlichting van het publiek tot doel;
– De vzw Taskforce Liberty streeft steeds naar een zo vlot mogelijke werking met de overheid en de politiediensten. Daarom neemt de vzw steeds een constructieve houding aan en zal zij werken met een zo groot mogelijke openheid naar de overheid, politie en gerechtelijke diensten toe;
– Ter vervulling van haar statutair doel kan de vzw allerlei activiteiten organiseren zoals beurzen, living history evenementen, tentoonstellingen, thema-avonden, dansavonden;
– Ook kan zij een adviserende rol spelen bij filmopnames, theatervoorstellingen en historische evocaties.
Deze opsomming is geenszins limitatief.
Alle opbrengsten verkregen uit de activiteiten worden enkel besteed aan het bereiken van de hier-boven genoemde doelstellingen.
Om het maatschappelijk doel te bereiken mag de vereniging alle materiaal en documentatie aan-schaffen en mag zij elke bedrijvigheid uitoefenen die daarvoor nodig is.

Met de steun van: