MILITARIA FAIR

OPGEPAST 2 TALIGE PAGINA – ATTENTION BI-LANGUAL PAGE

Tijdens het evenement wordt aan handelaars in militaria, voertuigen en voertuigonderdelen de kans gegeven om een verkoopsstand uit te bouwen.

During our event we will give traders in militaria, vehicles and vehicle parts the oppurtunity to sell their products.

Iedereen Bevrijdt Genk is een nieuw evenement. Er worden door het organisatieteam grote inspanningen gedaan om het evenement via meerdere kanalen publieksbekendheid te geven. (website, sociale media, poster, flyer, pers, stedelijke informatiekanalen,… )

Iedereen Bevrijdt Genk is a new event. The organization however does great efforts to give the event enough publicity through several channels. (website, social media, poster, flyer, press, etc.)

Het tarief voor een standplaats ongeacht de oppervlakte er van bedraagt:

The fee for a stand is fixed, no matter the size of it:

€ 25,00 per dag/ a day

€ 50,00 voor het hele weekend (van vrijdag tot en met zondag)/entire weekend (friday to sunday)

Globaal overzicht terrein

Om organisatorische redenen vragen wij om uw standplaats op voorhand te reserveren.

For practical reasons we ask to reserve your space.

De beurs is in open lucht. Tenten en verkooptafels dient u zelf te voorzien.

The fair is in open air. Tents and tables are not provided by the organization.

Voor inschrijving en meer informatie neem contact op met Camiel Reijnders via Camiel_Reijnders@hotmail.com

For inscriptions and more information please contact Camiel Reijnders at: Camiel_Reijnders@hotmail.com

Indien er bijkomende informatie is zullen wij deze pagina updaten.

When new information arrives we will update this page.

Met dank aan: