Wereldoorlog 2 in Limburg

Ook in Limburg heeft wereldoorlog 2 volop gewoed. Tussen de Duitse inval op 10 mei 1940 en VE-Dag op 8 mei 1945 kende onze provincie 5 dramatische jaren. Duitsers en geallieerden vochten hier op de grond en in de lucht tegen mekaar. De burgers probeerden te overleven en een aantal gingen in het verzet. Sommigen kozen de kant van de bezetter. Het waren jaren van honger, ellende, dood en vernieling maar ook van vreugde, liefde en blijdschap om de herwonnen vrijheid. Door hier zo veel mogelijk verhalen uit die tijd te verzamelen proberen we jullie die tijd terug te laten beleven en hopelijk leren jullie er ook iets uit.

“Wie de geschiedenis niet kent is gedoemd ze te herhalen” George Santayana – 1905

Met de steun van:

WWW.GREENHOTEL.BE