QR Lucien Meganck

Rijkswachtcommandant Meganck

De rijkswacht schreef tijdens WOII een niet zo mooie geschiedenis. Het hoofd van de rijkswacht, A.E. Van Coppenolle, werd in 1948 als een onwaardige chef ter dood veroordeeld . Van Coppenolle weigerde een onderscheid te maken tussen verzetsdaden en gewone criminaliteit. Aldus kwamen gewapende verzetslieden in een penibele situatie terecht.

Maar niet iedere rijkswachtoverste gold als pro-Duits. Beazar in Maaseik  en Lucien Meganck in Genk trokken onverschrokken een andere kaart. Als bevelhebber van de rijkswacht te Genk koos Lucien  openlijk voor verzet tegen de bezetter. Via zijn aansluiting bij de militaire inlichtingsdienst Beaver Baton M12 wist hij bepaalde verzetslieden te verwittigen voor dreigende arrestatie door mannen als de SS’er Schijns.  Dat zou deze niet ontgaan. Op 11 augustus 1944 werd Lucien thuis aangehouden en naar het beruchte kamp van Waterschei gevoerd. Daar spotte Michel Schijns ”Wel kommandantje, president der Witte Brigade, vroeger waart gij een grote en kwaamt gij de kinderen van de Hitlerjeugd slaan. Nu is het onze beurt.” Dan volgde een ontzettende slagenregen en brute  marteling. Na Waterschei en Breendonk was er het transport naar Neuengamme,  waar hij op 27.11. 1944 stierf.

Rijkswachtcommandant Lucien Meganck

HOMEPAGE