Het inlichtingen netwerk “Service Marc”.

Tijdens de tweede wereldoorlog had het verzetswerk vele gezichten. Een daarvan was het verzamelen van inlichtingen over de bezetter om deze door te spelen naar de geallieerden.

Via de link hieronder publiceren wij de eerste twee verhalen uit een vierluik dat historisch vorser Alex Marut geschreven heeft van uit het Genootschap voor de Studie van de Tweede Wereldoorlog in Limburg.

WWW.TASKFORCELIBERTY.BE