QR Marcel Torfs

Marcel Torfs, geboren te Leopoldsburg op 14 juni 1921, had zoals zijn vriendje, in het toenmalige Leopoldsburg, een sportieve en avontuurlijke jeugd gekend in de scoutsbeweging. Kameraadschap en sportiviteit stonden hoog in het vaandel.

Dan kwam de oorlog. Na de 18-daagse veldtocht en de capitulatie hernam stilaan het dagelijkse leven. Marcel oefende het beroep van treinwachter bij de N.M.B.S. uit.

Maar hij was ook verzetslid van de groep G.. Michel Kenens sloot hem aan. Aldus fungeerde hij als een schakel in een inlichtingsnet dat alle Duitse troepenbewegingen in het Kamp van Beverlo noteerde en doorgaf aan de geallieerden. Door zijn dagelijks werk bij de spoorweg was hij in een zeer goede positie om een en ander te noteren. Als treinbegeleider van de Wehrmachttransporten op de lijn Mol-Hamont spitste hij de oren. Het bleef evenwel niet bij stiekem luisteren en noteren. Ook het saboteren van locomotieven stond op zijn doe-lijst. Zand in apparaten aanbrengen zorgde voor treinvertragingen. Hij onderzocht middelen om rails te saboteren. Marcel stal plannen van Duits treinverkeer en geheime Duitse omzendbrieven betreffende troepenbewegingen langs de spoorbaan op het kantoor van het Duitse stationsbestuur te Leopoldsburg. De Duitsers hadden daar een volledige administratieve dienst ingericht. Marcel tekende persoonlijk plannen van het Limburgs spoorwegnetwerk met aanduiding van bruggen, watervoorzieningspunten enz.

Naast zijn inzet bij verzetsactiviteiten rond het spoor werkte Marcel Torfs mee aan de sluikpersactiviteit van een blad dat in de broederschool van Leopoldsburg werd gedrukt. Hij hielp mee aan de koolzaadslag in 1942- 1943. Tijdens een actie om paspoorten, stempels en papieren mee te nemen op het gemeentehuis te Leopoldsburg, tekende hij present.

Op 21 september 1943 werd Marcel aangehouden samen met zijn vriend Fernand Vanbael.

Opgesloten in de Begijnenstraat te Antwerpen was Marcels scoutservaring erg nuttig. Hij seinde berichtjes naar de opgepakte Fernand Vanbael via het kloppen op de waterleiding. Daarover vertelde de gevangenisaalmoezenier: “Fernand rookte niet en was blij dat hij zijn rookgerief kon doorgeven aan zijn vriend Marcel. Hij seinde dat hij een pakje zou leggen achter het gordijn in de gang. Bij de volgende ochtendwandeling vond Marcel het dan.” Zijn vader mocht hem niet bezoeken in de gevangenis; wel kon hij zijn zoon elke maand een pakje zuiver linnen brengen.

Op 6 april 1944 werden Marcel en Fernand op transport gezet naar Gross-Strehlitz. Daar scheidden hun wegen. Marcel overleed in het concentratiekamp van Buchenwald op 19 maart 1945.