QR Gaston Ooms

VAN BURGEMEESTER TOT CONCENTRATIEKAMPGEVANGENE

Gaston Ooms

 Gaston Ooms was in de dertiger jaren van de vorige eeuw de drijvende kracht in het sociale leven van zijn geboortedorp Beverlo. De dorpelingen beloonden hem daarvoor met de burgemeesterstitel in 1939. Anno 1941 werd Ooms als burgervader door de Duitsers afgezet en vervangen door een oorlogsburgemeester. Vanaf dat moment verdween hij uit het openbare leven en belandde hij in het verzet.

Gaston Ooms werd lid van de inlichtings- en actiedienst Bayard en hield zich bezig met spionage en de overdracht van informatie aan de Belgische regering-in-ballingschap, aanvankelijk residerend in Frankrijk, later in Engeland. In 1943 werd hij betrapt tijdens een vergadering met zijn kompanen Romain De Feuter en Anton Thoelen. Een verrader gaf hun namen door aan de Duitsers. In september 1943 werden de drie gearresteerd: De Feuter en Thoelen werden kort nadien gefusilleerd; Gaston Ooms kreeg het voordeel van de twijfel (hij was burgemeester geweest) en werd bedacht met het etiket van politiek gevangene.

Na een kort verblijf in de gevangenissen van Hasselt en Sint-Gillis belandde Ooms in de gevangenis van Antwerpen, waar hij nog vertoefde in juni 1944, toen de Geallieerden Normandië binnenvielen en de Duitsers stelselmatig terugdrongen. De familie Ooms vreesde dat de Antwerpse gevangenen door de bezetter zouden worden geliquideerd als hij moest afdruipen, en bekwam de regeling Gaston als gijzelaar met de Duitsers te laten meereizen. In Duitsland verbleef Ooms nog korte tijd in drie detentieoorden, waarna hij, veroordeeld tot Nacht-und-Nebelgevangene, terechtkwam in het concentratiekamp van Flossenbürg (aan de Duits-Tsjechische grens). Daar moest hij als dwangarbeider werken in een granietgroeve.

Op 6 maart 1945 overleed Gaston Ooms van uitputting in Flossenbürg. Enkele weken later bevrijdden de Amerikanen het dorp en zij begroeven de lijken die ze op het grondgebied van het kamp aantroffen, in een massagraf. Daarin rust sindsdien ook de Beverlose ex-burgemeester Ooms.

Pas in 1947 kwam uit Duitsland het officiële bericht in Beverlo aan dat Gaston Ooms drie jaar eerder de dood had gevonden in Flossenbürg. De motor van het verenigingsleven van Beverlo zou zijn dorp nooit meer weerzien.