QR Fusillade te Leopoldsburg

Op 5 september 1944 zitten in het interneringskamp van Beverlo te Leopoldsburg 904 politieke gevangenen opgesloten. De bevrijding lijkt niet voor morgen. Begin september voeren de Duitsers frisse troepenversterkingen aan. Aldus willen zij de geallieerden aan het Albertkanaal tot staan brengen. De meeste bruggen over dat kanaal worden opgeblazen. Taaie weerstand van de Duitsers kondigt zich aan.
En toch….! Plots kijken de politieke gevangenen verrast op wanneer de bewaking van hun interneringskamp op 5 september 1944 onverwacht wordt overgedragen aan de rijkswacht en het Belgische Rode Kruis.

Wat was er gebeurd? De vrijlating van duizenden politieke gevangenen in ons land bleek het resultaat van slopende onderhandelingen met SS-Gruppenführer Jungclaus. Deze was te verstaan gegeven dat verdere deportatie van politieke gevangenen zware gevolgen zou hebben voor de 6000 gekwetste Duitse soldaten die na de bevrijding in ons land zouden achterblijven.

Van dat akkoord tussen Jungclaus en het Belgisch Rode Kruis wisten verzetslui in Leopoldsburg op 4 september echter nog niets.
Vier weerstanders onder leiding van Casimir Noels doen dan ook een trein ontsporen zodat vervoer van opgesloten gevangenen bemoeilijkt wordt.
Op 5 september is het evenwel zover en dragen de Duitsers de macht over aan de rijkswacht. Na wat lichte chaos wenkt de vrijheid. Uitgelaten vertrekken de politieke gevangenen naar het dorp van Leopoldsburg. Om gebeurlijke deportatie te voorkomen krijgen zij een valse identiteitskaart. De toestand is immers nog onzeker.

Op 6 september in de namiddag komen een tiental terugtrekkende Vlaamse SS’ers al fietsend Leopoldsburg binnengereden. Bij de brouwerij Leopold houden zij halt. Ze omsingelen het gebouw. Een dertigtal politieke gevangenen die daar van een maaltijd genieten, worden opnieuw aangehouden, afgetast en van hun bezittingen beroofd. Het hele gezelschap moet nu op wandel… .

In een weide dienen de ongelukkigen op één rij in een afwateringsgracht plaats te nemen. Hier worden ze met mitrailleurgeweer neergeschoten. Inmiddels heeft een tweede groep SS-soldaten de klopjacht naar nog meer toekomstige slachtoffers ingezet. Een groep van wellicht negen weerstanders wordt, eveneens op één rij, ditmaal voor de gracht opgesteld en neergemaaid. Vervolgens werpen de moordenaars granaten tussen de slachtoffers. Na de slachting springen de SS’ers over de gracht om nog levende slachtoffers af te maken .

Dan trekken de nazi’s opnieuw naar brouwerij Leopold. Ze eisen eten, maar… slaan alles kort en klein.

Zo eindigt een tragedie voor tweeëntwintig bevrijde gevangenen, afgemaakt door lieden van hun eigen volk.